pułapka na szrotówka LA-Trap

Przejdź do treści

pułapka na szrotówka LA-Trap

PUŁAPKA NA SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA LA-TRAP (WARSTWOWA)
Pułapka feromonowa drastycznie redukuje populację szrotówka przez cały okres wegetacyjny! Wysokiej jakości, stabilny feromon dodawany jest bezpośrednio do kleju. Klej nie wysycha, a wnętrze pułapki odporne jest na zanieczyszczenie. Konstrukcja pułapki czyni ją wyjątkowo selektywną i bezpieczną dla ptaków oraz owadów zapylających. Pułapki są odporne na skrajne warunki atmosferyczne.
Jedna pułapka odławia do 10 tys. motyli szrotówka.

Uwaga:
Osłabienie drzew z powodu deficytu wody, podeszły wiek drzewostanu, choroba grzybowa tzw. czekoladowa plamistość, skażenie larwami szrotówka silnie i szybko degraduje liście. Chorobie wywołanej przez  grzyb z gatunku Guignardia aesculi bardzo często towarzyszy wzmożona inwazja szrotówka. W przypadku choroby grzybowej liście pokryte są okrągłymi, ciemnobrązowymi plamami, zawijają się  na brzegach w górę i opadają już w lipcu. Najważniejsza niechemiczna metoda zwalczania szrotówka i chorób grzybowych to oprócz wystawiania pułapek feromonowych regularne i  staranne  zagrabianie i utylizowanie skażonych  liści!
Zalecenia:
2 pułapki/1 średniej wielkości drzewo. Pułapki należy zawieszać na gałęziach bliżej pnia, na wysokości ok. 2,5 metra. W przypadku większej liczby pułapek należy zachować między nimi około 2 metrowy dystans. Pułapki powinno się zawieszać do połowy kwietnia. Pułapka feromonowa wyłapuje wszystkie pokolenia szrotówka aż do końca września. Nie trzeba wymieniać feromonów oraz powierzchni lepnych. Jeżeli jednak pułapka zapełni się szkodliwymi owadami należy zawiesić kolejną.
Największą aktywność motyli szrotówka odnotowano w promieniu około 150 m od drzew. Dlatego w przypadku alei, parków zaleca się zawieszanie pułapek na każdym drzewie
Zaopatrujemy zarządy zieleni miejskich, urzędy miast i gmin oraz firmy wykonujące usługi pielęgnacji kasztanowców. Zapraszamy do kontaktu telefon: 668 723 881
W jaki sposób możemy zwalczyć szrotówka kasztanowcowiaczka i ochronić kasztanowca?
Należy zaznaczyć, że w Polsce od dwóch dekad trwa walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Znienawidzony owad przyczynia się do szybkiego brązowienia liści kasztanowców i stopniowego osłabiania drzewostanu. Jak zwalczyć szrotówka?

Przyczyna problemu

Owad jest zdecydowanie ciepłolubny i preferuje strefy deficytowe w wodę. Do Polski dotarł z południa Europy, rozgościł się, a co najgorsze jego populacja drastycznie wzrasta. Prawdopodobnie zaczął kasztanową ucztę na Dolnym Śląsku. Od tamtego momentu pokaźna liczba instytucji, a także osób prywatnych zaangażowała się w ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Dotychczasowe rezultaty okazały się jednak mało satysfakcjonujące. Należy zaznaczyć, że zdecydowanie pomaga  regularne grabienie i utylizacja liści.
Szrotówek kasztanowcowiaczek oprysk.
Stosowanie specjalistycznych preparatów chemicznych zostało zabronione. Szczepienie drzew wg wielu obserwatorów było skuteczną metodą ochrony przed szkodnikiem przez wiele lat. Przeciwnicy zwracali uwagę na szkodliwe odwierty, które miały sprzyjać osłabieniu drzewostanu i rozwojowi grzybów pleśniowych. Nie można stosować również oprysków chemicznych, ponieważ ratując kasztanowce można zlikwidować życie biologiczne, a równowaga jest tutaj konieczna. W rezultacie szkodnik czuje się w Polsce z roku na rok coraz lepiej a jego liczebność wzrasta.

Naturalne metody zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka

Zdecydowanie warto zastosować metody naturalne. Zaleca się, przede wszystkim tworzenie siedlisk sikorek modrych w pobliżu drzewostanu kasztanowca białego (kasztanowiec czerwony wydziela związki działające repelntnie na szrotówka). Ptaki  żywią się larwami szrotówka. Metody naturalne są ważnym elementem integrowanego programu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka i cechują się dobrą skutecznością, jednak ich efektywność zależy od stopnia infestacji szkodnikiem. Jeżeli populacja szkodnika jest pod kontrolą na skutek regularnego zagrabiania, wieszania selektywnych pułapek feromonowych, dołączenie metod naturalnych będzie zawsze  bardzo dobrą aktywnością na polu redukcji szrotówka.

Mechaniczne metody zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka
Najprostszą i najskuteczniejszą metodą walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem okazuje się regularne grabienie, a następnie niszczenie liści. Należy podkreślić, że usuwać należy  opadnięte liście w trakcie całego okresu wegetacyjnego. Tylko w taki sposób znacząco zredukujemy liczebność niepożadanych owadów. Należy zwrócić uwagę, że w opadłych liściach zimują poczwarki. zatem utylizacja termiczna liści minimalizuje populację pierwszego pokolenia. Nawet regularne grabienie liści nie daje 100% gwarancji likwidacji problemu obecności szkodnika w ogrodzie, parku, ponieważ część szkodników  schroni się w korze drzew, krzakach czy żywopłocie.

Ochrona kasztanowca jest zadaniem pracochłonnym ale daje dużo satysfakcji. Jednym z bardziej popularnych sposobów zwalczania szrotówka - upartego szkodnika kasztanowca, były opaski lepowe na szrotówka. Na krawędzi lepu zawieszano plastikowe koszyczki zawierające dyspenser feromonowy. Lepowanie pnia mogło być efektywne w przypadku pierwszego pokolenia (wychodzącego z liści oraz z gruntu szkodnika). Owijanie pnia lepem miało poważną wadę, ponieważ opaska lepowa odławiała masowo pożyteczne owady latające i biegające. Zwalczanie szrotówka  z wykorzystaniem tej metody może zaburzyć równowagą biologiczną środowiska.

Feromony na szrotówka kasztanowcowiaczka - selektywne
Doskonałym i bezpiecznym uzupełnieniem mechanicznego niszczenia szkodnika są cieszące się  rosnącą popularnością pułapki feromonowe selektywne. Są to jedno lub wielowarstwowe pułapki, które zawierają rozpuszczony w kleju syntetyczny feromon samicy szrotówka. Pułapki tego typu są aktywne przez cały sezon i nie trzeba wymieniać dyspensera z feromonem oraz  lepów (duża powierzchnia lepowa).  Pułapki selektywne wyłapują szkodliwe motylki od kwietnia do października.  Pułapka feromonowa na szrotówka kasztanowcowiaczka, zawieszana jest w liczbie około 2 szt. Instalowane są blisko pnia (odległość od pia około 30 cm) na wysokości 2,5 – 3 metrów wyłapują samce szrotówka (wabikiem jest tutaj feromon płciowy). Pułapki tego typu stanowią swoistą barierę  przeciw przenikaniu motyli szkodnika z gruntu na wyższe partie drzewa.
Pułapki feromonowe na szrotówka typu LA-trap nie odławiają owadów zapylających, drapieżnych oraz są bezpieczne dla ptaków!


KONTAKT
Pesteko

+48 668723881
jaroslaw@pesteko.pl

 
© 2020 Obalerobale.pl  All Rights Reserved.
Wróć do spisu treści